Historien / Konseptet No4

Hjørnet vårt, som forener Idrettsveien og Jernbaneveien, har historie tilbake til den gang jernbanen og stasjonen ble åpnet i 1879.
I 1909 ble Refsumgården bygd her. Her har det vært hesteskyss og senere drosjestasjon.

En stor isbinge i uthuset inneholdt isblokker fra Rullestadtjernet. Blokkene lå under et tykt lag med sagflis. I nyere tid var det isbokser til leie i et stort og mer moderne kjølerom.

Fra huset ble det også i sin tid drevet skatteoppkreving fra bøndene, og her var landhandel helt frem til 1974. Gården ble revet til fordel for den nye DnC-gården som med sin karakteristiske arkitektur sto ferdig i 1976. I tillegg til DnC (senere DNB) hadde Oluf Lorentsen Kolonial stort og moderne supermarked i lokalene. I underetagen var det kontantdepot, hvelv samt bankens møterom.

Vi har beholdt mange elementer fra banktiden i restauranten med originale bankbokser, gitter og safedører.
I bankboksene fant vi noen eiendomsskjøter og sølvskjeer som vi har tatt vare på til rette eier melder seg.

Vel bekomme!